Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Misja społeczna

Z chęci, miłości do bliźniego z ramienia Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei powstała wioska, w której osoby będące pod jego opieką mogą pracować, opiekować się zwierzętami, odpoczywać. Miejsce to daje nadzieję, na nowe, lepsze jutro. Daje sens życiu. To miejsce funkcjonuje pod nazwą Kraina Dobrej Nadziei.

Więcej informacji znajduje się tu: https://www.facebook.com/krainadobrejnadziei

Pod pojęciem misji społecznej Kościoła rozumiemy niesienie praktycznej pomocy ludziom ubogim, bezdomnym, uzależnionym, ciężko chorym – inaczej mówiąc, znajdujących się poza głównym nurtem życia społecznego. Dzięki służbie wśród takich ludzi, mamy okazję do praktycznego wypełniania przykazania Bożego o kochaniu bliźniego oraz stwarzamy w ten sposób płaszczyznę do dzielenia się Dobrą Nowiną o Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.

Ten aspekt służby Chrystusowi jest szczególnie ważny w działalności naszego zboru. Poprzez takie fragmenty Biblii, jak choćby List Jakuba 1:27 – Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat., List do Galacjan 6:10 – Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, czy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Pan Bóg pokazał nam ważność wyjścia do takich grup ludzi, którzy są często zaniedbywani w służbie Kościoła.

W celu efektywnego wyjścia z pomocą i Ewangelią do tego środowiska, powołane zostało do życia w maju 2006 r. (czyli kiedy jeszcze wielu z nas było członkami pierwszego zboru baptystycznego przy ul. Kujawskiej) Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Od początku, na jego czele, jako prezes, stoi wytrwale i wiernie misjonarka naszego zboru, Elżbieta Żukowska – Bubienko, obdarowana przez Pana Jezusa w tym celu wieloma zdolnościami – koordynuje wszystkie działania stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia,oprócz niej, tworzą pastorzy naszego zboru: Ireneusz Dawidowicz (wiceprezes) i Marcin Owsiejczuk (wiceprezes), którzy zajmują się przede wszystkim prowadzeniem grup biblijnych i poradnictwem duszpastersko – psychologicznym.

Dzięki pracy, jaką prowadzimy w stowarzyszeniu, setki osób doświadczają praktycznej pomocy, dziesiątki słyszą przesłanie o jedynym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Kilka osób narodziło się na nowo i dziś są członkami naszego zboru, w większości zaangażowanymi w służbę stowarzyszenia – chcą przekazywać kolejnym osobom to, co sami otrzymali i służyć w ten sposób Chrystusowi.

Stowarzyszenie tworzą w większości członkowie naszego zboru oraz po jednej osobie z pierwszego zboru baptystycznego w Białymstoku oraz pierwszego zboru zielonoświątkowego w Białymstoku.

Siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” mieści się w budynku przy ul. Grunwaldziej 76 w Białymstoku. Główne dziedziny naszej działalności to:

Pełna informacja o stowarzyszeniu znajduje się na stronie: www.kdn.bialystok.pl