Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Misja społeczna

18 te urodziny Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei

Wczoraj 25.05.2024 r. Stowarzyszenie KDN świętowało swoją 18 rocznicę działalności.
To miejsce, gdzie wszyscy są w Bogu równi. Nie istnieje podział na lepszych, gorszych, bogatych, biednych.
Przez 18 lat działalności „przewinęło” się tu wielu ludzi. Tych, którym życie odebrało pracę, rodzinę, domy, tych, którzy się pogubili w życiu, którzy stracili sens życia i pogodzili się z losem bycia poza marginesem społecznym. Jednak trafiając tu spotkali się z nieocenianiem, z chęcią pomocy i wsparcia, z celem naprostowania ich dróg i przywrócenia do normalnego życia społecznego.
Tutaj przeprowadzane są terapie, robione są warsztaty, gdzie podopieczni mogą poszerzyć lub zdobyć kwalifikacje zawodowe, aby móc wrócić do pracy.
Tutaj oferuje się im mieszkania treningowe, ciepłe posiłki, noclegi. Długo można by było wymieniać.
Jeśli ktoś miałby zapytać, czy taka działalność ma sens odpowiedź jest jedna. Ma.
Wiele osób, które tu znalazły zatrudnienie, były kiedyś osobami zagubionymi. Dziś z pasją walczą z codziennością, aby pomagać osobom, które teraz, tak jak oni kiedyś, potrzebują takiego wsparcia.
Stowarzyszenie KDN zostało założone przez trzy wspaniałe osoby: Elżbietę Żukowską-Bubienko, Pastora Ireneusza Dawidowicza i Pastora Marcina Owsiejczuka.
Co do wydarzeń z wczoraj. W Stowarzyszeniu pojawiło się wielu gości, także ze Stanów Zjednoczonych, osoby zaprzyjaźnione i wspierające KDN, telewizja TVP Białystok i reporterzy.
Była także część artystyczna podczas której Boga sławili Pastor Ireneusz i brat Andrzej.
W tę piękną, słoneczną pogodę, dźwięki leciały wprost do nieba. Mieliśmy przychylność ponieważ mimo zapowiedzi deszcz nas jedynie pokropił.

W czasie tego wydarzenia mogliśmy posmakować sera koziego i jajecznicy z jajek wiejskich ponieważ hodowane są tu kozy, kury, gęsi. Dodatkowo uprawiane są tu warzywa w szklarniach.
Z rozmów dowiedziałam się, że wciąż rodzą się nowe pomysły, nowe projekty do zrealizowania.
Będzie się tu jeszcze dużo działo. Trzymamy kciuki i trwamy w modlitwie o możliwość realizacji tych planów.

Wszystkiego najlepszego z okazji 18 tych urodzin i … działajcie dalej, bo w tym miejscu Bóg się uśmiecha.

Z chęci, miłości do bliźniego z ramienia Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei powstała wioska, w której osoby będące pod jego opieką mogą pracować, opiekować się zwierzętami, odpoczywać. Miejsce to daje nadzieję, na nowe, lepsze jutro. Daje sens życiu. To miejsce funkcjonuje pod nazwą Kraina Dobrej Nadziei.

Więcej informacji znajduje się tu: https://www.facebook.com/krainadobrejnadziei

Pod pojęciem misji społecznej Kościoła rozumiemy niesienie praktycznej pomocy ludziom ubogim, bezdomnym, uzależnionym, ciężko chorym – inaczej mówiąc, znajdujących się poza głównym nurtem życia społecznego. Dzięki służbie wśród takich ludzi, mamy okazję do praktycznego wypełniania przykazania Bożego o kochaniu bliźniego oraz stwarzamy w ten sposób płaszczyznę do dzielenia się Dobrą Nowiną o Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.

Ten aspekt służby Chrystusowi jest szczególnie ważny w działalności naszego zboru. Poprzez takie fragmenty Biblii, jak choćby List Jakuba 1:27 – Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat., List do Galacjan 6:10 – Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, czy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Pan Bóg pokazał nam ważność wyjścia do takich grup ludzi, którzy są często zaniedbywani w służbie Kościoła.

W celu efektywnego wyjścia z pomocą i Ewangelią do tego środowiska, powołane zostało do życia w maju 2006 r. (czyli kiedy jeszcze wielu z nas było członkami pierwszego zboru baptystycznego przy ul. Kujawskiej) Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Od początku, na jego czele, jako prezes, stoi wytrwale i wiernie misjonarka naszego zboru, Elżbieta Żukowska – Bubienko, obdarowana przez Pana Jezusa w tym celu wieloma zdolnościami – koordynuje wszystkie działania stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia,oprócz niej, tworzą pastorzy naszego zboru: Ireneusz Dawidowicz (wiceprezes) i Marcin Owsiejczuk (wiceprezes), którzy zajmują się przede wszystkim prowadzeniem grup biblijnych i poradnictwem duszpastersko – psychologicznym.

Dzięki pracy, jaką prowadzimy w stowarzyszeniu, setki osób doświadczają praktycznej pomocy, dziesiątki słyszą przesłanie o jedynym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Kilka osób narodziło się na nowo i dziś są członkami naszego zboru, w większości zaangażowanymi w służbę stowarzyszenia – chcą przekazywać kolejnym osobom to, co sami otrzymali i służyć w ten sposób Chrystusowi.

Stowarzyszenie tworzą w większości członkowie naszego zboru oraz po jednej osobie z pierwszego zboru baptystycznego w Białymstoku oraz pierwszego zboru zielonoświątkowego w Białymstoku.

Siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” mieści się w budynku przy ul. Grunwaldziej 76 w Białymstoku. Główne dziedziny naszej działalności to:

Pełna informacja o stowarzyszeniu znajduje się na stronie: www.kdn.bialystok.pl