Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Misja społeczna

Pod pojęciem misji społecznej Kościoła rozumiemy niesienie praktycznej pomocy ludziom ubogim, bezdomnym, uzależnionym, ciężko chorym – inaczej mówiąc, znajdujących się poza głównym nurtem życia społecznego. Dzięki służbie wśród takich ludzi, mamy okazję do praktycznego wypełniania przykazania Bożego o kochaniu bliźniego oraz stwarzamy w ten sposób płaszczyznę do dzielenia się Dobrą Nowiną o Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.

Ten aspekt służby Chrystusowi jest szczególnie ważny w działalności naszego zboru. Poprzez takie fragmenty Biblii, jak choćby List Jakuba 1:27 – Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat., List do Galacjan 6:10 – Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, czy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Pan Bóg pokazał nam ważność wyjścia do takich grup ludzi, którzy są często zaniedbywani w służbie Kościoła.

W celu efektywnego wyjścia z pomocą i Ewangelią do tego środowiska, powołane zostało do życia w maju 2006 r. (czyli kiedy jeszcze wielu z nas było członkami pierwszego zboru baptystycznego przy ul. Kujawskiej) Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Od początku, na jego czele, jako prezes, stoi wytrwale i wiernie misjonarka naszego zboru, Elżbieta Żukowska – Bubienko, obdarowana przez Pana Jezusa w tym celu wieloma zdolnościami – koordynuje wszystkie działania stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia,oprócz niej, tworzą pastorzy naszego zboru: Ireneusz Dawidowicz (wiceprezes) i Marcin Owsiejczuk (wiceprezes), którzy zajmują się przede wszystkim prowadzeniem grup biblijnych i poradnictwem duszpastersko – psychologicznym.

Dzięki pracy, jaką prowadzimy w stowarzyszeniu, setki osób doświadczają praktycznej pomocy, dziesiątki słyszą przesłanie o jedynym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Kilka osób narodziło się na nowo i dziś są członkami naszego zboru, w większości zaangażowanymi w służbę stowarzyszenia – chcą przekazywać kolejnym osobom to, co sami otrzymali i służyć w ten sposób Chrystusowi.

Stowarzyszenie tworzą w większości członkowie naszego zboru oraz po jednej osobie z pierwszego zboru baptystycznego w Białymstoku oraz pierwszego zboru zielonoświątkowego w Białymstoku.

Siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” mieści się w budynku przy ul. Grunwaldziej 76 w Białymstoku. Główne dziedziny naszej działalności to:

Pełna informacja o stowarzyszeniu znajduje się na stronie: www.kdn.bialystok.pl