Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa.

Celem naszego istnienia jest przyniesienie chwały Chrystusowi poprzez czynienie ludzi Jego uczniami, zgodnie z nakazem zawartym w Ew. Mateusza 28:18-20:

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Zamierzamy realizować ten cel poprzez zakładanie w Białymstoku nowych zborów w ramach Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Nasz zbór powstał w styczniu 2009 r. Za jakiś czas zamieścimy obszerniejszą historię 🙂

 

W co wierzymy?

Zapraszamy do zapoznania się z Wyznaniem Wiary Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz innymi oficjalnymi dokumentami: http://baptysci.pl/kosciol/wyznanie-wiary oraz http://baptysci.pl/kosciol/akty-prawne .

 

Pastor Ireneusz Dawidowicz

dyplomTeolog, pastor, pedagog, etyk i psycholog o specjalności klinicznej. Duchowny Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, prezbiter zboru „Ku Zbawieniu” w Białymstoku. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, które prowadzi m.in. Ośrodek wychodzenia z bezdomności „Zakątek nadziei” oraz Centrum integracji Społecznej w Białymstoku „CIS Żelazna”, gdzie jest psychologiem. Ponadto pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym w szpitalu w Chroszczy jako psycholog jak również w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku. Jest też psychologiem w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii i w poradni zdrowia psychicznego „Idea” w Białymstoku. Ponadto jest wykładowcą teologii protestanckiej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Ma żonę Grażynę i troje dzieci: Mateusza, Konrada i Natalię. Jego hobby to muzyka- wydał dwie płyty autorskie pt. „Jakto?!” oraz „Jesteś tu”.

 

Pastor Marcin Owsiejczuk

fotkaUrodzony w 1973 r. w Białymstoku. Poznał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela w Kościele Chrześcijan Baptystów i w 1990 r. przyjął chrzest w zborze w Białymstoku przy ul. Kujawskiej 22. Od 1996 r. pełnił służbę lidera grupy młodzieżowej w tamtejszym zborze, gdzie również w 1999 r. został wybrany do Rady Zboru. W latach 2003 – 2007 odbywał tam wikariat pod opieką prezbitera Ireneusza Dawidowicza, z którym nadal wspólnie budują Królestwo Boże, obecnie służąc drugiemu zborowi baptystów w Białymstoku (zbór „Ku Zbawieniu”).
W czerwcu 2006 r. uzyskał tytuł licencjata teologii baptystycznej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.
W czerwcu 2007 r. ordynowany na drugiego pastora pierwszego zboru w Białymstoku.
W styczniu 2009 r. staje się jednym z założycieli i drugim pastorem nowego zboru baptystów w Białymstoku, który przyjął nazwę „Ku Zbawieniu”.
Od maja 2006 r. sekretarz Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje głównie z osobami bezdomnymi.
Fascynuje go teologia i nauczanie Słowa Bożego.

 

Rada Zboru

Radę naszego zboru tworzą: