Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa.

Celem naszego istnienia jest przyniesienie chwały Chrystusowi poprzez czynienie ludzi Jego uczniami, zgodnie z nakazem zawartym w Ew. Mateusza 28:18-20:

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Zamierzamy realizować ten cel poprzez zakładanie w Białymstoku nowych zborów w ramach Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Nasz zbór powstał w styczniu 2009 r. Za jakiś czas zamieścimy obszerniejszą historię 🙂

W co wierzymy?

Zapraszamy do zapoznania się z Wyznaniem Wiary Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz innymi oficjalnymi dokumentami: http://baptysci.pl/kosciol/wyznanie-wiary oraz http://baptysci.pl/kosciol/akty-prawne .

Pastor Ireneusz Dawidowicz

Teolog, pastor, pedagog, etyk i psycholog o specjalności klinicznej. Duchowny Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, prezbiter zboru „Ku Zbawieniu” w Białymstoku. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, które prowadzi m.in. Ośrodek wychodzenia z bezdomności „Zakątek nadziei” oraz Centrum integracji Społecznej w Białymstoku „CIS Żelazna”, gdzie jest psychologiem. Ponadto pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym w szpitalu w Chroszczy jako psycholog jak również w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku. Jest też psychologiem w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii i w poradni zdrowia psychicznego „Idea” w Białymstoku. Ponadto jest wykładowcą teologii protestanckiej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Ma żonę Grażynę i troje dzieci: Mateusza, Konrada i Natalię. Jego hobby to muzyka- wydał dwie płyty autorskie pt. „Jakto?!” oraz „Jesteś tu”.