Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Grupa modlitewna

Grupa modlitewna spotyka się przed naszymi niedzielnymi nabożeństwami, o g. 10:00, w naszym budynku przy ul. Rocha 23.

Jej uczestnikami są głównie kobiety, najczęściej pod przewodnictwem Grażyny Dawidowicz. Modlą się o Boże działanie w trakcie nabożeństw oraz błogosławieństwo naszych wszelkich działań, jak i spraw osobistych.