Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Studium biblijne

Studium biblijne odbywa się we środy o g. 18:00 w kawiarni naszego budynku przy ul. Św. Rocha 23. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jest okazją do dyskusji na temat danego fragmentu i wspólnego odkrywania znaczenia i praktycznego zastosowania Bożego Słowa.

Spotkania są prowadzone przez pastorów zboru.