Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Szkółka Niedzielna

Zadaniem Szkółki Niedzielnej jest wprowadzanie dzieci w znajomość podstawowych zagadnień nauki zawartej w Piśmie Świętym.

Szkółka niedzielna w naszym zborze liczy około 16 dzieci. Lekcje prowadzone są w dwóch grupach według podręczników Misji Pokoleń: „Dzieci uwielbiają Boga” oraz „Królowie i prorocy”.

Werset przewodni w tym roku to:

Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły.

                                                                                                                                         Izajasza 40;31

W pracę z dziećmi zaangażowanych jest 8 nauczycieli.

Oto kilka migawek z zajęć:

Nasza Szkółka Niedzielna