Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Chór

Od maja 2016 r. rozpoczął swoje próby nasz zborowy chór, który obecnie jest w trakcie formowania się i prób. Niedługo odbędzie się jego pierwsza publiczna usługa. Obecnie chór liczy ok. 10 osób. Dyrygentką jest Swietłana Makarewicz z Białorusi.

Oto pierwszy występ chórzystów podczas nabożeństwa dnia 26.06.2016 r.: