Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Służba muzyczna

Od maja 2016 r. rozpoczął swoje próby nasz zborowy chór, który obecnie jest w trakcie formowania się i prób. Niedługo odbędzie się jego pierwsza publiczna usługa. Obecnie chór liczy ok. 10 osób. Dyrygentką jest Swietłana Makarewicz z Białorusi.

Oto pierwszy występ chórzystów podczas nabożeństwa dnia 26.06.2016 r.:

Od 2016 r. wiele się zmieniło. Grupa wielbiąca śpiewem Boga rozrosła się i o nowe głosy i nowe instrumenty. Już niedługo na stronie pojawią się nowe wpisy o takiej formie modlitwy. „Kto śpiewa, ten modli się podwójnie”.

Jest jeszcze jeden cytat, który doskonale się tu sprawdza.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam ludzie dobre serca mają”

Zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 11.00 na nabożeństwo. Tu usłyszysz Droga Siostro, Bracie każdą formę modlitwy: śpiewu, słuchania Słowa Bożego i spontanicznych rozmów skierowanych do Boga

Teraz chcąc chwalić Boga śpiewem i oddając mu cześć zbieramy na nagłośnienie.

Chętnych zapraszamy do wsparcia nas

Konto: 97 1140 2017 0000 4902 1030 6266