Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Aktywności

GRUPY DOMOWE

W naszym zborze działa kilka grup domowych, które spotykają się w ciągu tygodnia, najczęściej w domach prywatnych. Ponadto, w sposób mniej regularny (najczęściej raz w miesiącu) odbywają się spotkania grupy mężczyzn oraz grupy kobiet. Na spotkaniach tych studiujemy wspólnie Słowo Boże oraz modlimy się. Takie spotkania pogłębiają więzi między nami, a także są dobrym środowiskiem dla osób poszukujących Boga.

W piątki o g. 15.30 spotyka się grupa dla kobiet, w świetlicy naszego stowarzyszenia przy ul. Grochowej 2A, prowadzona przez żonę pastora Irka – Grażynę.

 

MISJA SPOŁECZNA

Ramieniem misyjnym naszego zboru jest Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, dzięki któremu wychodzimy do społeczności naszego miast i regionu z praktycznymi wyrazami miłości do bliźniego oraz Dobrą Nowiną o Panu Jezusie Chrystusie.

Jego prezesem jest Elżbieta Żukowska-Bubienko, która jest również misjonarką zboru. W skład zarządu wchodzą także obaj pastorzy zboru. Więcej na temat działalności stowarzyszenia na stronie: www.kdn.bialystok.pl.

 

SZKÓŁKA NIEDZIELNA

W każdą niedzielę odbywają się lekcje religii w formie Szkółki Niedzielnej dla grupy 11 dzieci w wieku 4 – 13 lat. Są one nauczane przez 9. nauczycielek i nauczycieli.