Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Wartościowe i merytoryczne wykłady!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w wykładach on line pt. „Filary trwałego małżeństwa i rodziny”, które są prowadzone przez naszego pierwszego pastora, prezbiera Ireneusza Dawidowicza. Jest to pastor z 30-letnim stażem pracy duszpasterskiej w Kościele Chrześcijan Baptystów, ponad 30-letnim stażem jako mąż i ojciec, a także psycholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy. Inaczej mówiąc – wie, o czym mówi i potrafi przefiltrować odkrycia psychologii przez naukę Pisma Świętego, by wybrać tylko rzeczy wartościowe i udowadniające odwieczne prawdy Pisma Świętego.

Wykłady do obejrzenia na naszym Facebooku.