Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Zdjęcia z koncertu zespołu z Białorusi

W niedzielę, 19 listopada o g. 18:00 odbył się u nas koncert zespołu złożonego z chrześcijan baptystów z kościołów w Wołkowysku i Mińsku. Zespół składał się z orkiestry oraz solistów wykonujących pieśni oddające chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Był to dobry czas doznań duchowych i artystycznych.

Koncert zespołu z Białorusi