Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Coffee House

Spotkania pod nazwą „Coffee House” odbywają się co tydzień w prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzkiej 76.

Ich celem jest przybliżanie ludzi, szczególnie uzależnionych, do Chrystusa, by mogli doświadczyć Jego zbawiającej, uwalniającej i uzdrawiającej mocy. Dzięki tej służbie, w ciągu kilku lat, setki osób bezdomnych przynajmniej raz usłyszało Ewangelię o Panu Jezusie, kilka uwierzyło, przyjęło chrzest i są dzisiaj członkami naszej społeczności.

Spotkania są prowadzone przez naszych pastorów, z udziałem innych członków naszego kościoła, którzy służą muzyką, świadectwami nawrócenia, przygotowują poczęstunek.

Więcej o tych spotkaniach tutaj: Coffee House