Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Ogromna prośba! Możecie pomóc!

Drodzy Przyjaciele!

Kierujemy do Was bardzo szczególną prośbę.

Nasza młoda społeczność (powstaliśmy w 2009 r.) od kilku lat spotyka się w budynku przy ul. Św. Rocha 23. Jest to obiekt, w którym przed II wojną światową działała tzw. Misja Barbikańska, zajmująca się głoszeniem Ewangelii wśród Żydów licznie zamieszkujących wtedy Białystok. Misja miała swoją centralę w Londynie, a jej białostocki oddział prowadził, mający związki z ówczesnym Kościołem Chrześcijan Baptystów, pastor Piotr Gorodiszcz. Więcej o całej pięknej historii tego miejsca można dowiedzieć się szukając informacji w Internecie. Na nieruchomości tej, oprócz budynku kościelnego, w którym odbywały się nabożeństwa, znajdowały się także inne budynki, gdzie prowadzono pracę charytatywną, skierowaną do ubogiej ludności miasta.

Jest to więc miejsce z pięknymi tradycjami. Nasz Zbór „Droga Zbawienia” wraz z naszym Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei”, ze względów misyjno – finansowych, wspólnie od wielu lat wynajmuje większość dawnego budynku kościelnego, gdzie kontynuujemy w dużym stopniu przedwojenną działalność – odbywają się nabożeństwa, ewangelizacje oraz inna działalność zboru oraz działa prowadzona przez stowarzyszenie kawiarnia „W starym kinie”, która jest miejscem zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych, itp. Część obiektu przez nas użytkowana jest zaznaczona poniżej czerwoną linią:

I tu zaczyna się nasza prośba.

Otóż, okazuje się, że właściciel tej właśnie części budynku przylegającej bezpośrednio do części użytkowanej przez nas, wystawił ją na sprzedaż. Oto treść ogłoszenia:

https://gratka.pl/nieruchomosci/dom-bialystok-centrum-ul-swietego-rocha/ob/10630281

Dla lepszego wyobrażenia, zamieszczamy jeszcze jedno zdjęcie „z lotu ptaka”, gdzie tym razem na czerwono zaznaczamy część obiektu wystawioną na sprzedaż:

Być może w Boskim planie jest to jedyna okazja, by nabyć tą część budynku i w ten sposób zabezpieczyć nam kolejne, jakże potrzebne, powierzchnie na prowadzenie i rozwój naszych dotychczasowych działań na chwałę Bożą. Jeśli ten obiekt nabędzie ktoś inny, nigdy nie wiadomo, w jaki sposób będzie chciał go użytkować

Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy oczywiście tak ogromną kwotą, jakiej oczekuje sprzedający. Ale wiemy również, że Bóg może dokonywać cudów i poruszyć ludzki do tego, by okazywali nadzwyczajną hojność.
Dlatego zwracamy się do wszystkich z prośbą o wsparcie finansowe na zakup tej nieruchomości.

Prosimy wszystkich chętnych o kontaktowanie się z nami w tej sprawie telefonicznie pod nr 606 494 920 (pastor Ireneusz) lub 504 170 332 (pastor Marcin) lub emailem: drogazbawienia@yahoo.com

Prosimy, pomóżcie!