Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Więcej informacji o zbliżającej się Konferecji

Poniżej podajemy szczegółowe informacje na temat konferencji poświęconej narodowi izraelskiemu:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w Białymstoku pod tytułem: Żydzi w Biblii, historii i wśród wyzwań współczesności. Motywem konferencji jest refleksja jubileuszowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 70 rocznicy odrodzenia Państwa Izrael. Główny akcent położony jest na Izrael. Ale chcemy przy tej okazji poruszyć kilka wątków historycznych w relacjach między Polską a Izraelem w sensie pozytywnym, w celu umocnienia dobrej pamięci i przychylnych stosunków.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 sierpnia 2018 do 2 września 2018 r. Wykłady odbywać się będą w dwóch obiektach: pierwszy to budynek po dawnej Misji Barbikańskiej, ul. Św. Rocha 23, która przed wojną zajmowała się pomocą materialną oraz misją wśród Żydów w Białymstoku. Obecnie znajdują się tam Kościół Chrześcijan Baptystów „Droga Zbawienia” w Białymstoku i kawiarnia Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei. Tam zajęcia odbywać się będą w piątek jako rozpoczęcie konferencji z nauczaniem o sabacie i kolacją sabatową oraz w niedzielę, gdy podczas nabożeństwa porannego o 10:00 w naszym kościele zakończymy konferencję. Głównym dniem wykładów będzie sobota, 1 września i to wydarzenie odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu w Białymstoku pod patronatem Katedry Filologii Polskiej i jej pryncypała, Dziekana Wydziału Filologicznego Profesora Zwyczajnego Jarosława Ławskiego. Wykłady odbywać się będą w godzinach 9:00 do 21:30.

Organizatorem są dwa wspomniane podmioty: Zbór „Droga Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku i Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”.

Jako wykładowcy wystąpią:

Dr Michael Zinn z Izraela

Dr hab. Jan Mirończuk z Ostrołęki

dr Ewa Rogalewska IPN Białystok

dr Grażyna Dawidowicz VIII LO Białystok

Pastor Kazimierz Barczuk Warszawa

Piotr Olszewski Ostróda

Pastor Ireneusz Dawidowicz

Celem wydarzenia jest po pierwsze edukacja chrześcijan i innych zainteresowanych w obszarze dziejów Izraela oraz jego znaczenia dla świata na tle Bożego objawienia, po drugie integracja osób, którym sprawy żydowskie są bliskie oraz pojednanie – złagodzenie sporów i wzmocnienie wzajemnej życzliwości i szacunku.

Koszt udziału w konferencji to 200 zł dla osób korzystających z organizacji noclegu  oraz 100 zł dla osób z noclegiem we własnym zakresie. W opłacie konferencji znajduje się posiłek podczas całej konferencji oraz koszty organizacyjne.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  konferencja.izrael.bialystok2018@gmail.com lub telefonicznie: +48785541318

Program Konferencji

Żydzi w Biblii, historii i wśród wyzwań współczesności.

w dniach 31 sierpnia 2018 do 2 września 2018 r.

 

Piątek 31 sierpnia 2018

18:00 – powitanie i rozpoczęcie konferencji

18:15 – wykład : Znaczenie sabatu w historii Izraela – Kazimierz Barczuk, Warszawa

19:00 – kolacja sabatowa – elementy tradycji…

Sobota 1 września 2018

8:00 – śniadanie – Kawiarnia w Starym Kinie KDN ul. Św. Rocha 23 Białystok

9:00 – rozpoczęcie sesji wykładowej – prezentacja wykładowców

– wykład wprowadzający:  Tam i z powrotem – błogosławieństwo Abrahamowe – Ireneusz Dawidowicz, Białystok. Aula Uniwersytetu w Białymstoku ul. Plac Uniwersytecki 1

9:40 – przerwa muzyczna

9:45 – wykład: Znaczenie Izraela w Biblii – Michael Zinn, Jerozolima

11:00 – przerwa na kawę

11:30 – powitanie i prezentacja gości – przedstawiciele władz miasta i Kościołów.

12:00 – wykład: Perspektywy pamięci – narracje Ocalałych i Sprawiedliwych. Przykłady z getta białostockiego. – dr Ewa Rogalewska, IPN Białystok

12:30 – przerwa muzyczna

12:45 – wykład:  Znaczenie Izraela w Historii świata – Michael Zinn, Jerozolima

14:15 – obiad – korytarze Uniwersytetu w Białymstoku

15:30 – wykład: Sztetl – małomiasteczkowa społeczność żydowska. – prof. dr hab. Jan Mirończuk, Ostrołęka

16:00 – przerwa muzyczna

16:10 – wykład: Znaczenie Izraela we współczesnym świecie – Michael Zinn, Jerozolima

16:40 – przerwa na kawę

17:10 – wykład: Formy działania ruchu oporu białostockiego getta w obliczu nieuchronnej zagłady. Rekonesans problematyczny. dr Grażyna Dawidowicz, Białystok

17:40 – przerwa muzyczna

17:50 – Wykład: Powstanie państwa Izrael zapowiedziane w Biblii – Piotr Olszewski, Ostróda

18:30 – Kolacja – korytarze Uniwersytetu w Białymstoku

19:15 – Wykład i dyskusja : Znaczenie Izraela – Michael Zinn, Jerozolima

21:30 – zakończenie sesji wykładowej

Niedziela 2 września 2018

9:00 – śniadanie – Kawiarnia w Starym Kinie KDN, ul. Św. Rocha 23 Białystok

10:00 – wykład: Rola tradycji i obyczajów w historii Izraela – Kazimierz Barczuk, Warszawa

10:50 – przerwa muzyczna

11:00 – nabożeństwo kończące konferencję

11:15 – wykład: Izrael i Ty – Michael Zinn, Jerozolima

14:00 – obiad – Kawiarnia w Starym Kinie KDN, ul. Św. Rocha 23 Białystok