Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Indukcyjne studiowanie Biblii

W dn. 5 – 7 stycznia br. będziemy ponownie gościć Andrzeja i Ewę Sewerynów, którzy przewodniczą polskiemu odziałowi Instytutu Indukcyjnego Studiowania Biblii.

W piątek o g. 17:00 siostra Ewa weźmie udział w Spotkaniu Kobiet, w sobotę od. g. 11:00 poprowadzą kolejną sesję wspólnego studium Pisma Świętego na temat zagadnienia biblijnych przymierzy, natomiast brat Andrzej w niedzielę wygłosi kazanie na naszym nabożeństwie.

Serdecznie zapraszamy!