Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Świąteczne życzenia

Jaka to łaska, że sam Pan Bóg stał się człowiekiem, by móc ponieść karę za nasze winy i dać nam możliwość nowego, wiecznego życia! Jest co świętować!